Quyết định về việc điều chỉnh và bổ sung các đơn vị xây dựng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn ABET, AUN-QA

Quyết định về việc điều chỉnh và bổ sung các đơn vị xây dựng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn ABET, AUN-QA.

Link chi tiết QĐ bo sung cac don vi xd ctdt abet & aun

Blog Attachment

Để lại một bình luận