Sinh viên khoa Động lực tham quan hãng Porsche

thuctap

Nhằm giúp cho sinh viên nắm bắt thực tế các công việc tại các doanh nghiệp ô tô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Ngày 18/1/2022 Khoa Động Lực đã tổ chức cho sinh viên buổi tham quan tại doanh nghiệp ô tô với thương hiệu Porsche tại quận 7.

Tại đây sinh viên được các anh phụ trách các bộ phận giới thiệu và hướng dẫn các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp qua đó sinh viên có thể học hỏi thực tế các công việc thực hiện hằng ngày tai doanh nghiệp.

Mộ số hình ảnh tham quan tại hãng Porsche

Blog Attachment

Để lại một bình luận