ThS. Hồ Anh Cường

  • 2011 - 2013 Kỹ thuật viên bảo trì sửa chữa

    Công ty Cơ khí Soecon MeverFar

  • 2013 - 2015 Phụ Trách kỹ thuật sửa chữa bảo dưỡng tại công ty và bên ngoài

    Công ty TNHH Hyundai Nam Hàn

  • 2015 - nay Giảng viên

    Trường Đại học Công Nghiệp, HCM

Liên hệ nhanh