Th.s Nguyễn Doãn Dương

Academic Experience

  • 2007 - 2009 Kỹ sư thi công

    Công Ty công Nghiệp Tàu Thủy Hoàng Linh

  • 2009 - nay Giảng viên

    Trường Đại học Công Nghiệp, HCM

Liên hệ nhanh