ThS. Hồ Trọng Du

  • 2008- 2010 Nhân viên chất lượng

    Công ty Suzuki Việt Nam

  • 2010 - nay Giảng viên

    Trường Đại học Công Nghiệp, HCM

Liên hệ nhanh