Thông báo chương trình hội thảo “Triển khai bản vẽ sản xuất tại doanh nghiệp”

hội thâo
Thời gian (dự kiến): 25/05/2022           Địa điểm: Off-line (Hội trường)
Thành phần tham dự:
– Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM
+ Thầy/Cô đại diện Khoa cơ khí / Công nghệ điện / Cơ điện tử / Ô tô
+ <200 Sinh viên Khoa cơ khí / Công nghệ điện / Cơ điện tử / Ô tô
– Công ty TNHH Giải pháp và Dịch vụ SSPACE:
+ Ban giám đốc Công ty: Ông Nguyễn Ngọc Tuyến – CEO
Đơn vị tổ chức:
– Trường ĐH Công nghiệp TPHCM
– Công ty TNHH Giải pháp và Dịch vụ SSPACE
Mục đích:
• Giúp sinh viên hiểu được các loại bản vẽ sử dụng trong sản xuất sản phẩm.
• Chia sẻ về nhu cầu số hóa và chuyển đổi số tại doanh nghiệp Việt Nam.
• Giúp sinh viên hiểu được các tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất.
• Giúp sinh viên hiểu được các tổ chức quản lý bản vẽ trong sản xuất.
• Giao lưu, chia sẻ, giải đáp các tình huống thực tế cho sinh viên.
• Thắt chặt mối quan hệ giữa SSPACE và Nhà trường trong hoạt động hợp tác, đào tạo,chia sẻ tri thức cho sinh viên.
Sinh viên đăng ký tại trang http://doantn.iuh.edu.vn

Để lại một bình luận