Thông báo học bổng Nữ sinh kỹ thuật 2020 (ACWES 2020)

hoc bong

Hiệp hội Thương Mại Mỹ tại Việt Nam – Tp HCM & Đà Nẵng (AmCham Vietnam – HCMC & Da Nang) dự kiến sẽ trao 70 suất Học Bổng Nữ Sinh Kỹ Thuật 2020, viết tắt là ACWES 2020 (trị giá 8,000,000 VND/suất) cho nữ sinh viên của 12 trường đại học tại Tp.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Đà Nẵng – trong đó có trường Đại học Công Nghiệp Tp.HCM.

– Đối tượng tham gia: Là sinh viên nữ hệ chính quy, hiện đang theo học 2 năm cuối tại các trường đại học theo quy định của chương trình.

Thông tin chi tiết và cách thức đăng ký:  hoc bong ACWES 2020 

hoặc link: http://pdt.iuh.edu.vn/thong-bao/hoc-bong-nu-sinh-ky-thuat-2020-acwes-2020/?fbclid=IwAR3md-3TBAfaV_eOomTAMI0eLZU7mB_2o24fmnbGAPpmgTi1tTCMe-tfG3o

Blog Attachment

Để lại một bình luận