Thông báo kế hoạch đi thực tập doanh nghiệp của các lớp CĐOT19

thuc-tap-sinh

Khoa Động Lực thông báo kế hoạch đi thực tập doanh nghiệp cho các lớp CDOT19 như sau:

1. Từ 03/09/2020 đến 10/09/2020: Sinh viên đăng ký đơn vị thực tập (CDOT19 đăng ký với lớp trưởng, CDOT18 đăng ký trực tiếp với cô Hà giáo vụ).
2. Từ 11/09/2020 đến 15/9/2020: Tổng hợp danh sách sinh viên đăng ký đơn vị thực tập và phân công giảng viên liên hệ các đơn vị thực tập)
3. Từ 16/09/2020 đến 28/09/2020: Giảng viên đi đến liên hệ các đơn vị thực tập.
4. Từ 29/09/2020 đến 04/10/2020: Phân côn giảng viên hướng dẫn, tổng hợp danh sách sinh viên đi thực tập và làm công văn gửi các doanh nghiệp tiếp nhận sinh viên thực tập.
5. Từ 05/10/2020 đến 19/11/2020: Sinh viên đi thực tập tại doanh nhgiệp.
6. Từ 14/12/2020 đến 19/12/2020: Tổng hợp kết quả thực tập của sinh viên.

KHOA ĐỘNG LỰC
P. Trưởng khoa
Nguyễn Thành Tâm đã ký

Để lại một bình luận