Thông báo kế hoạch, lịch học môn GDQP&AN lớp ĐHOT khóa 16 học kỳ 1 năm học 2020-2021

QP an ninh

Kế hoạch, lịch học môn GDQP&AN lớp ĐHOT khóa 16 học kỳ 1 năm học 2020-2021
– Trung tâm GDQP&TC thông báo kế hoạch, lịch học môn GDQP&AN  học kỳ 1 năm học 2020-2021 đến sinh viên Đại học khóa 16
– Năm học 2020-2021 sinh viên ĐH khóa 16 học tại Trường với các phần học lý thuyết tại các phòng học A4.01, A4.02, A4.03, A4.04, A4.05, phần học thực hành tại: sân trường (KVTH số 2), nhà văn hóa sinh viên (KVTH số 3),  và các khu vực tầng hầm nhà X (KVTH số 4) và tầng hầm nhà T (KVTH số 5) Sân tầng 2 nhà A (KVTH số 1 dự bị).
Thông tin chi tiết:
1.  ke-hoach-hoc-mon-gdqp-an-nam-hoc-2020-2021
2. lich-hoc-gdqp-an-hk1-nam-hoc-2020-2021

Blog Attachment

Để lại một bình luận