Thông báo lịch học GDĐH “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV đầu khóa” năm học 2022 – 2023

thông báo

Thông báo đến toàn bộ sinh viên Đại học khóa 18 lịch học GDĐH “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV đầu khóa” năm học 2022 – 2023. 

🌟Hình thức: Trực tuyến qua Zoom, sinh viên chuẩn bị sẵn phần mềm Zoom để đăng nhập
⏱Thời gian: 7h00 – 11h30 ngày 01/10/2022 và 02/10/2022
💥ID HOST ZOOM NGÀY 01/10/2022
+ Các lớp DHOT18 và DHOT18TT
ID: 9986 821 6635
Pass: IUH2022
💥ID HOST ZOOM NGÀY 02/10/2022 (Sử dụng chung 1 host):
ID: 9986 821 6635
Pass: IUH2022
⏱Thời gian: 13h00 – 17h30 ngày 10/10/2022
💥Địa điểm: Hội trường A7
✨✨Các bạn tân sinh viên tham gia đầy đủ theo lịch vì đây là hoạt động bắt buộc, có làm bài thu hoạch và đánh giá điểm rèn luyện.
✨✨ Khi tham gia vui lòng đặt tên theo cú pháp: Họ và Tên_MSSV
🌟Link background buổi định hướng: https://drive.google.com/…/1x1FFtRnETi7JWrgj9kC…
☎️☎️Mọi chi tiết xin liên hệ: Fanpage Đoàn Khoa Công nghệ Động lực (https://www.facebook.com/faet.iuh.edu.vn)

Blog Attachment

Để lại một bình luận