Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022 – Đợt 2

Tuyen sinh Cao hoc

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022 – Đợt 2 (tổ chức đào tạo tại Cơ sở chính TPHCM và cơ sở phân hiệu Quảng Ngãi)

Trường Đại học Công nghiệp TPHCM thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ năm 2022 trong đó tuyển sinh ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô với tổng chi tiêu 40.

Thông tin chi tiết về tuyển sinh và xét tuyển: 2022.08.03-TB-131-Tuyen-sinh-thac-si-2022-2

Blog Attachment

Để lại một bình luận