Thông báo v/v mở lớp học phần ở học kỳ hè năm học 2019 – 2020

dang ky hoc phan

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thành chương trình học, khoa Công nghệ Động lực mở các lớp học phần trong học kỳ hè 2019 – 2020. Kế hoạch cụ thể như sau:
1. Từ 1/6/2020 đến 08/06/2020: Sinh viên đăng ký mở lớp học phần tại khoa (phòng giáo vụ X4.03)
2. Từ 10/06/2020 đến 28/06/2020: Sinh viên đăng ký học phần trên trang web đăng ký học phần.
3. Từ 22/06/2020 đến 28/06/2020: Hủy lần 1 đối với các lớp học phần sinh viên đăng ký nhưng chưa đủ số lượng.
4. Từ 22/06/2020 đến 15/07/2020: Sinh viên đóng học phí.
5. Từ 13/7/2020 đến 15/07/2020: Hủy lần 2 đối với các lớp học phần sinh viên đã đóng học phí nhưng chưa đủ số lượng theo quy định.
6. Các lớp học phần chính thức bắt đầu học từ 20/07/2020

                                                                                   Khoa Động Lực
                                                                                  Phó Trưởng khoa
                                                                               Nguyễn Thành Tâm

Để lại một bình luận