Thông báo v/v thực tập doanh nghiệp của các lớp CĐOT18

thuctap

Khoa Động lực thông báo đến các sinh viên lớp CDOT18 về việc đi thực tập doanh nghiệp.

Blog Attachment

Để lại một bình luận