Thông báo về lịch học trực tuyến học kỳ 1 2020 – 2021

hoc online 2

Thông báo lịch học trực tuyến các lớp lý thuyết:

STT Mã lớp học Môn học Số tuần Thứ Tiết Giảng viên Phòng Ghi chú
09/12/2020
1 CDOT20A Hệ thống điện động cơ ôtô – LT(30) 1 4 1 → 2 Nguyễn Ngọc Huyền Trang TT12 Meeting ID: 917 1985 2737
Passcode: 686409
2 CDOT20C Hệ thống điện động cơ ôtô – LT(30) 2 4 7 → 8 Lê Thanh Quang TT12 Meeting ID: 919 8649 7935
Passcode: 343267
3 CDOT20D Hệ thống điện động cơ ôtô – LT(30) 2 4 9 → 10 Lê Thanh Quang X11.04 Trùng hots nên dạy trên lớp
4 CDOT20F Hệ thống điện động cơ ôtô – LT(30) 2 4 3 → 4 Lê Thanh Quang TT12 Meeting ID: 998 2762 4476
Passcode: 385241
5 DHOT15A Kết cấu động cơ đốt trong – LT(30) 2 4 5 → 6 Võ Tấn Châu TT12 Meeting ID: 963 5675 2011
Passcode: 776139
10/12/2020
6 DHOT15B Kết cấu động cơ đốt trong – LT(30) 2 5 5 → 6 Nguyễn Quốc Sỹ TT12 Meeting ID: 927 2485 1355
Passcode: 514882
7 DHOT15C Kết cấu động cơ đốt trong – LT(30) 1 5 7 → 8 Võ Tấn Châu X11.02 Trùng hots nên dạy trên lớp
8 DHOT13AQN 420300110501 – Công nghệ chẩn đoán, sửa chữa và kiểm định ô tô 1 5 1 → 3 Hồ Trọng Du V13.3 Trùng hots nên dạy trên lớp
12/12/2020
9 KTBD&SCOT_0203003049_D2 Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ôtô – LT(30) 7 13 → 15 Nguyễn Bảo Lộc TT12 Meeting ID: 975 3078 7449
Passcode: 299992

Xem chi tiết tại link: lichdaytructuyenHK120202021

Blog Attachment

Để lại một bình luận