Thông báo về việc đăng ký các môn học phần trong học kỳ hè 2020 – 2021

dang_ky_hoc_phan-11_30_25_761

Nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên các khóa trả nợ các môn học và hoàn thành chương trình học (đặc biệt các lớp khóa cũ sắp hết thời hạn học tập).
Để thuận tiện cho việc kiểm tra số lượng đăng ký mở lớp theo quy định của phòng Đào tạo, sinh viên đăng ký theo đường link bên dưới.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoCXmS3nb1DCfhdCSP88Plrhrui0qHf7rIpyI0OHfFiu8s8Q/viewform 

Lưu ý khoa chỉ mở các môn học thuộc khoa chủ quản.
Thời hạn đăng ký đến hết ngày 01/06/2021.

Để lại một bình luận