Thông báo về việc mở lớp học phần học kỳ 3 năm học 2021 – 2022

dang_ky_hoc_phan-11_30_25_761

Khoa Động Lực thông báo đến sinh viên có nhu cầu mở các lớp học phần trong học kỳ 3 năm học 2021 – 2022. Một số lưu ý để có thể mở lớp học phần:
1. Phải đủ số lượng theo quy định của phòng Đào tạo và có danh sách cụ thể nộp về giáo vụ khoa trước 20/5/2022.
2. Sinh viên phải theo dõi kế hoach mở lớp của khoa để đăng ký học phần.
Thông tin chi tiết:

 

Blog Attachment

Để lại một bình luận