Thông báo về việc tổ chức học lại các môn học cho sinh viên hệ Đại học khóa K10, K11

dang ky hoc phan

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thành chương trình khóa học trong thời gian được phép học tại trường (tháng 10/2021). Khoa Động Lực thông báo như sau:
         1. Sinh viên có nhu cầu học trả nợ các môn học khẩn trương liên hệ phòng giáo vụ khoa Động Lực (X04.03) tầng 4 nhà X để được tư vấn và hỗ trợ đăng ký học tập trong học kỳ 2 va 3 năm học 2020 – 2021.
         2. Thời gian đăng ký học:
                  Học kỳ 2 2020 – 2021: trước ngày 15/01/2021
                  Học kỳ 3 2020 – 2021: trước ngày 21/06/2021
Thông tin chi tiết: thong bao tra no mon DH10, 11

Blog Attachment

Để lại một bình luận