Thông báo về việc tổ chức và đăng ký hội thi tay nghề cấp khoa năm 2019 dành cho sinh viên khoa Động Lực

tải xuống

Nhân dịp kỷ niệm ngày lễ tri ân thầy cô giáo 20/11 và tạo sân chơi bổ ích cho các sinh viên khoa Động Lực. Được sự chấp thuận của lãnh đạo khoa, Đoàn khoa Động lực phát động và tổ chức Hội thi tay nghề năm 2019 nhằm mục đích giúp cho các bạn sinh viên có dịp tự thể hiện bản thân mình trong quá trình học tập tại khoa Động Lực.
Nội dung của phần thi bao gồm 2 phần:
Phần 1: Sơ loại
Kiểm tra các kiến thức bằng hình thức trắc nghiệp các nội dung về Động cơ và Hộp số.
Phần 2: Chung kết
Sinh viên sẽ được lựa chọn 1 trong 2 bài thi sau:
Bài 1: Tháo ráp, đo kiểm động cơ (cơ khí Động cơ) 1NZ-FE, TOYOTA
Bài 2: Tháo ráp, đo kiểm hộp số tự động A140, TOYOTA
Lưu ý: Các sinh viên sau khi đạt ở phần thi vòng loại sẽ được các giảng viên huấn luyện trước khi tham gia vào vòng chung kết.
Đối tượng tham gia: Tất cả các sinh viên đang học tập tại khoa Động lực
(Yêu cầu bắt buộc các lớp cử ít nhất mỗi lớp 2 bạn tham gia cuộc thi) 
Thời gian thi vòng loại sẽ thông báo sau khi hết thời gian đăng ký, dự kiến vòng chung kết sẽ diễn ra vào ngày 16/11/2019 tại khoa Động lực.
Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 19/11/2019

Thông tin chi tiết về hội thi: [16-10-2019_09.33.08]ke_hoach_thi_gioi_nghe_sinh_vien_2019
 Đường link đăng ký: 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSftUlXlIQUyH4lpxf-elmCfg20LUPnKvd5_fUoL1zT7BcYnTw%2Fviewform%3Ffbclid%3DIwAR3znf7wVtb7XzTLDfxWvK6ztMrLzfHu3KebifhNTCTmiqZZsqKA1Q30sYk&h=AT2cX5fFp1TZdAEiwKGd2WJ8uKI31GKmtQ5sllTfnFU-_5XHG98ENDVBe5BrMN8-TDMAmg5gpNSjyoPay3d7VAtrMubvw81Wf4vaC3vQubFYDZIhpgkdovIYDekitGo-_fbwyLk1FbmYSX5osf96NOPdDs554JE4eVptS1XoydBlje29GNeVumUE0d9dY35tV1-36gUTw3ycSpfOrX1sF6XCLHpYpfH6KsHVd7iKsscVQjYgrEB0DkyBhA116V1bJCIkoXDHI_Xg9rLi2boS44z9HFEPo-XpxrNpifgoxA3_63XaEdhGq_1VYZPjJ4K7MaCwvib-91Oyc1zGM7JVcSWgx9UD5qTXEtkFYNoMaNzNjvg3gUPkalXmFueYBYS541lxYEV8UBWjaY93OazboNW4T8yTGrsH04mS8-CRrvYWG3g6DQNSJH4VjMCa3m0d1jnBAYdkv_PkxC3TroLbZIxwfTkNAYpdO3qin83Yu7t-q_slSPoskXu8t1t3-rgQ859zJwaZcgpqkJ7euTda3H2LkFvcP-RFs9_ZkyjGVyBV7MfBtJnxHkzAeX3A5UFXs65cK0HKBAIHOxc06av3a0t1QXvSyAIIszlMrE36XBJksK5-sFC2Xzmp3wHtHJp_Kgu37JSFwCnjVRwjIPiI-2Zj9ZL5C1pIVPOiVSfX82f5Pls5Bw

Blog Attachment

Để lại một bình luận