Thông báo về việc trả nợ môn của hệ Cao đẳng nghề 10 học kỳ 1 2018 – 2019

thông báo

Để tổ chức cho sinh viên hệ cao đẳng nghề trả nợ môn ở học kỳ 1/2019-2020 và kịp đợt xét  thi tốt nghiệp tháng 12/2019. Nay khoa thông báo đến các sinh viên của hệ Cao đẳng nghề về việc trả nợ môn.

Từ ngày 20/10/2019 đến 15/11/2019: Đăng ký học phần tại khoa và đóng tiền tại phòng kế toán.

Từ 16/11/2019 đến 22/11/2019: Sinh viên liên hệ với giảng viên để được hướng dẫn.

Thông tin chi tiết: (05-11-2019_13.58.30)ds_ncot10_hl 

 

Blog Attachment

Để lại một bình luận