Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Kỹ thuật ô tô năm 2021

tuyen-sinh

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021

(Tổ chức đào tạo tại Cơ sở chính TP.HCM và Phân hiệu Quảng Ngãi)

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;
Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 (tại Cơ sở chính TP.HCM và Phân hiệu Quảng Ngãi) như sau:
NGÀNH THI TUYỂN, CHỈ TIÊU VÀ MÔN THI TUYỂN:

TT

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Môn thi

Cơ bản

Cơ sở ngành

Ngoại ngữ

1 Quản lý tài nguyên và môi trường 8850101 50 Toán cao cấp Quản lý môi trường Tiếng Anh
2 Kỹ thuật môi trường 8520320 50 Kỹ thuật môi trường
3 Kỹ thuật cơ khí 8520103 50 Cơ học ứng dụng
4 Kỹ thuật hóa học 8520301 50 Hóa lý
5 Hóa phân tích 8440118 50 Hóa phân tích
6 Kỹ thuật điện 8520201 50 Mạch điện
7 Kỹ thuật điện tử 8520203 50 Mạch điện tử
8 Công nghệ thực phẩm 8540101 50 Hóa sinh cơ bản –
Vi sinh cơ bản
9 Công nghệ sinh học 8420201 50 Sinh học đại cương
10 Kỹ thuật Ô tô 50 Lý thuyết ô tô
11 Khoa học máy tính 8480101 50 Toán rời rạc Cơ sở tin học
12 Kế toán 8340301 50 Toán kinh tế Nguyên lý kế toán
13 Quản trị kinh doanh 8340101 120 Quản trị học

Chỉ tiêu tại Phân hiệu Quảng Ngãi như sau:

TT Tên ngành Mã ngành Chỉ tiêu Ghi chú
1 Kế toán 8340301 30 Môn thi giống tại
Cơ sở chính TP.HCM
2 Quản trị kinh doanh 8340101 30

Thông tin chi tiết: Thong bao tuyen sinh cao hoc

Blog Attachment

Để lại một bình luận