THÔNG BÁO

Xem tất cả
Cập nhật
 • Kế hoạch Tọa đàm – Đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường và sinh viên

  New
 • Về việc tổ chức và đăng ký cuộc thi “SINH VIÊN FAET TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ THEO CHUẨN AUN-QA”

  New
 • Ngày hội chăm sóc ô tô FAET-IUH 2018 Car Care UniTour

  New
 • Sự kiện “Miễn phí thay nhớt cùng AP Saigon Petro” cho sinh viên và giảng viên trường Đại học Công nghiệp TP.HCM.

  New

Đánh giá - Bình chọn

Hỗ trợ online

THƯƠNG HIỆU ĐỒNG HÀNH