Đề tài khóa luận tốt nghiệp do thầy Ngọc hướng dẫn

aaa

Các nhóm đề tài Thầy Ngọc tập trung tại Khoa 15h thứ 2, ngày 23/10/2017 nhận phiếu đề tài và đề cương thực hiện. Tất cả các bạn sinh viên đều phải có mặt, bạn nào vắng xem như không đăng ký. Thân chào.

STT Tên khóa luận
tốt nghiệp
Hình
thức
Sinh viên thực hiện
MSSV Họ và tên SĐT Ngày nhận Ký tên
1 Xây dựng chương trình tính toán hệ thống ly hợp trên xe du lịch ĐATN 14013271 Nguyễn Thái Học 01658238207
14032911 Phan Hoàng Lợi 0981649483
2 Xây dựng mô hình hệ thống ly hợp xe Toyota BCTN 14090361 Phạm Khiêm Vỹ 01634782751
14087831 Nguyễn Quang Huy 0965802472
14082471 Nguyễn Sinh Quân 01635675369
14087911 Nguyễn Hoài Nhân 0965502217
14085651 Nguyên Duy Thịnh 01648438448
3 Xây dựng mô hình hệ thống ly hợp xe Mitsubishi BCTN 14073651 Nguyễn Minh Hải 01657498412
14023411 Vũ Đức Duy 0972192278
14048441 Phạm Văn Được 0982460233
14052541 Lê Quang Đức 0968865536
4 Xây dựng mô hình hệ thống ly hợp xe Hyundai BCTN 14014791 Đỗ Huy Đại 0971718146
14055921 Phạm Anh Du 01265450234
14100841 Hoàng Văn Tư 0942642404
14048861 Võ Giang Huy 0984852216
14018251 Đỗ Trường Đông 0915511477
5 Xây dựng mô hình hệ thống phanh thường xe Toyota Innova BCTN 14100581 Trần Quốc Triệu
14051781 Phạm Đức Huy 0937304705
14028601 Trần Mạnh Đình
14038901 Nguyễn Hữu Đại 0961102695
14034671 Trương Đức Chính 01652613903
6 Xây dựng mô hình hệ thống phanh thường xe Mitsubishi BCTN 14029741 Huỳnh Ngọc Tân 0979514244
14026271 Nguyễn T. Thiện Thanh 01684507910
14023391 Nguyễn Văn Thông 01685126342
14020261 Châu Đình Phùng 0965257524
14030371 Trần Hoài Nam 01635015771
7 Xây dựng mô hình hệ thống phanh thường xe Hyundai BCTN 14038271 Nguyễn Thanh Trong 01687690917
14041081 Nguyễn Trọng Nghĩa 0968910671
14047581 Nguyễn Minh Phụng 01634234998
14038061 Trần Bảo Anh Vũ 01208924589
8 Xây dựng mô hình hệ thống phanh thường xe Chevrolet BCTN 14041591 Phạm Văn Đức 01664912942
14054471 Trần Văn Phú 01675276791
14056191 Lê Hoàng Phúc 01699219328
14055301 Bạch Phúc Khang 0961253024
14039281 Võ Thành Tấn Hải 0925827886
9 Nghiên cứu về khí động học trên ô tô. BCTN 13042641 Sầm Văn Báo 0963953592
13032621 Võ Đình Văn 01652991414
13033661 Phan Công Tài 0963028833

Để lại một bình luận