Vào năm 2013 Khi tham gia vào buổi hôi thảo “Thực trạng đào tạo của ngành kỹ thuật ô tô” tổ chức tại Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM. Do hội kỹ sư ô tô & máy đông lực TP.HCM đứng ra tổ chức chúng tôi nhân thấy rất nhiều vấn đề còn vướng mắc trên con đường của sinh viên, học sinh khi đi từ giảng đường đại học , trường nghề đến với doanh nghiệp. Trong đó, nổi cộm lên các vấn đề  “Sinh viên thiếu kỹ năng” “Sinh viên thiếu thực tế” “Học quá nhiều lý thuyết và không trải nghiệm thực hành”…được các doanh nghiệp đưa ra và thảo luận sôi nổi . …

Đang hoàn thành bài viết

Để lại một bình luận