Sự kiện “Miễn phí thay nhớt cùng AP Saigon Petro” cho sinh viên và giảng viên trường Đại học Công nghiệp TP.HCM.

Ngày 23/12, Công ty CP AP Saigon Petro tổ chức sự kiện “Miễn phí thay nhớt cùng AP Saigon Petro” cho sinh viên và giảng viên Đại học Công nghiệp TP.HCM. Ngoài sinh viên và giảng viên, chương trình cò..

Hội thảo doanh nghiệp – cựu sinh viên 2018 (Công bố mục tiêu và chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Động Lực)

Ngày 18 tháng 11 năm 2018 tại hội trường E4 trường Đại học Công nghiệp TPHCM, Khoa Công nghệ Động Lực đã tổ chức buổi hội thảo Doanh nghiệp và cựu sinh viên với mục đích gặp gỡ, giao lư..