CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Sort by

Giảng viên thuộc Bộ môn Khung g

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH HOC HÀM  /HỌC VỊ CHỨC DANH GHI CHÚ 1 Đặng Tiến Phúc 1983 Tiến sĩ Trưởng Bộ môn   2 Nguyễn Xuân Ngọc 1982 Thạc sĩ Giảng viên 3 Trần Anh Sơn 1983 Thạc…
  • Starts From Tháng Chín 23, 2023

Giảng viên thuộc Bộ môn Điện

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH HOC HÀM  /HỌC VỊ CHỨC DANH GHI CHÚ 1 Nguyễn Thành Tâm 1980 Tiến sĩ PTK, Trưởng BM   2 Nguyễn Chí Hùng 1961 Thạc sĩ Trưởng Khoa 3 Trần Văn Nguyện 1977 Thạc…
  • Starts From Tháng Chín 23, 2023

Danh sách cố vấn học tập các l

STT LỚP HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN 1 ĐHOT12A Nguyễn Minh Đăng 2 ĐHOT12B Phạm Văn Mạnh 3 ĐHOT12C Nguyễn Doãn Dương 4 ĐHOT12D Nguyễn Quốc Sỹ 5 ĐHOT12E Lý Văn Trung 6 ĐHOT12A-VLVH Nguyễn Xuân Ngọc 7 ĐHOT11A Trần…
  • Starts From Tháng Chín 23, 2023

Giảng viên thuộc bộ môn Động

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH HOC HÀM  /HỌC VỊ CHỨC DANH GHI CHÚ 1 Nguyễn Quốc Sỹ 1978 Thạc sĩ Trưởng Bộ môn   2 Hoàng Ngọc Dương 1979 Đại học Giảng viên 3 Hà Thanh Liêm 1975 Thạc…
  • Starts From Tháng Chín 23, 2023

XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA THEO TIÊU

Chuẩn kiểm định chất lượng AUN-QA (ASEAN University Network - Quality Assurance) đang là cái đích mà nhiều trường ĐH tại Việt Nam và trong khu vực Đông Nam Á hướng tới. Mục đích nhằm thúc đẩy sự hợp tác…
  • Starts From Tháng Chín 23, 2023

HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ CHÍNH QUY 2016

Kế hoạch đào tạo hệ Cao đẳng nghề chính quy 2016 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO Trình độ đào tạo: Cao đẳng Loại hình đào tạo: Nghề Ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ Tên tiếng Anh: FACULTY OF…
  • Starts From Tháng Chín 23, 2023

HỆ ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM

Kế hoạch đào tạo toàn khoá hệ đại học vừa học vừa làm năm học 2016 - 2017 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO Trình độ đào tạo: Đại học Loại hình đào tạo: Vừa học vừa làm Ngành đào tạo: CÔNG…
  • Starts From Tháng Chín 23, 2023
Đại học chính quy

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2016

Kế hoạch đào tạo hệ Đại học chính quy năm học 2016-2017 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO Trình độ đào tạo: Đại học Loại hình đào tạo: Chính quy Ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ Tên tiếng Anh: Automotive…
  • Duration 4 năm
  • Starts From Tháng Chín 23, 2023