ThS. Hà Thanh Liêm

Academic Experience

  • 1998 - 1999 Kỹ sư công trình

    Công ty Bê tông Châu Thới 620

  • 2000 đến nay Giảng viên

    Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM

Liên hệ nhanh