ThS. Nguyễn Chí Hùng

Acadimic Experience

  • 7/1989 – 01/1990 Giảng dạy

    Trường CNKT 4 – Bộ Cơ khí luyện kim

  • 02/1990 – 1996 Thợ sửa chữa ô tô

    Công ty SACOXU (SAMCO hiện nay)

  • 1997 - nay. Giảng dạy và quản lý

    Khoa công nghệ Động lực- ĐH Công Nghiệp Tp.HCM.

Liên hệ nhanh