ThS. Nguyễn Ngọc Huyền Trang

  • 2002- 2011 Nhân viên

    Nhà Máy Ô Tô Củ Chi - SAMCO

  • 2009 - nay Giảng viên

    Trường Đại học Công Nghiệp, TPHCM