ThS. Trần Anh Sơn

  • 02/2007 - 05/2007 Kỹ sư sản xuất

    Công Ty APM Springs

  • 06/2007 - 09/2008 Tổ trưởng

    Công Ty Cổ Phần Taxi Sài Gòn Sân bay (SGA)

  • 11/2008 - nay Giảng viên

    Trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM

Liên hệ nhanh