TS Nguyễn Thành Tâm

TIỂU SỬ

 • 2003 Kỹ sư Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM ngành Cơ khí Động lực
 • 2007 Thạc sĩ Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM ngành Khai thác & Bảo trì Ô tô – Máy kéo
 • 2012 Tiến sĩ Trường Đại học Hồ Nam – Trung Quốc ngành Cơ khí Ô tô

Acadimic Experience

 • 2004-2008

  Giảng viên bộ môn Điện ô tô trường ĐH Công nghiệp TPHCM

 • 2008 - 2012

  Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Hồ Nam Trung Quốc

 • 2013 đến nay

  Phó trưởng khoa - giảng viên bộ môn Điện - Điện tử ô tô trường ĐH Công nghiệp TPHCM

Liên hệ nhanh